Styl-Studio.de

Wskazówki dla osób ubiegających się o tytuł Instruktora

Wskazówki dla osób ubiegających się o tytuł Instruktora Osoby ubiegające się o tytuł Instruktora powinny wykazać się przede wszystkim kompleksową wiedzą teoretyczną oraz umiejętnościami praktycznymi z danej dziedziny. Fotografie powinny przedstawiać dokładnie wykonanie danego zabiegu. Nie będą oceniane prace, które są niekompletne fotografie wykonane w sposób uniemożliwiający ocenę np. wykonane przy złym...

Czytaj więcej